KEMASS s.r.o. - ..::We secure client's property like the one of ours! - Střežíme Váš majetek jako náš vlastní!::..

Naši pracovníci

Jak již bylo uvedeno v úvodu, tým našich pracovníků se skládá ze zkušených profesionálů, majících dlouholetou praxi v této oblasti. Mnozí z nich získali tyto zkušenosti během dlouholeté služby v ozbrojených složkách policie a armády České republiky, včetně účastí na zahraničních misích.

Převážná většina našich zaměstnanců vlastní zbrojní průkaz. Všichni absolvovali školení v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce, poskytnutí předlékařské první pomoci, právního minima, sebeobrany, řízení automobilů včetně nestandardních a krizových situací, střelecké připravy. Někteří absolvovali také pyrotechnický kurz.

O nábor uchazečů se starají zkušení instruktoři. Uchazeči procházejí vstupními testy a jsou proškolováni a podrobeni výcviku.

© 2010 Kemass s.r.o.